Home / Blockchain / Block Chain ile erc20 token nasil yapilir

Block Chain ile erc20 token nasil yapilir

Ethereum blockchain üzerinde ERC-20 token oluşturmak için öncelikle smart contract yazmanız gerekir. Smart contract, Ethereum blockchain üzerinde çalışan ve tokenlerin oluşturulmasını, transfer edilmesini veya diğer işlemleri gerçekleştirmesini sağlayan bir programdır. ERC-20, Ethereum blockchain üzerinde oluşturulan tokenler için standart bir protokoldür ve smart contract’ta bu standartlara uymak gerekir. Örnek bir ERC-20 smart contract kodu:

pragma solidity ^0.8.0;

contract MyCoin {
  string public name = "MyCoin";
  string public symbol = "MCN";
  uint8 public decimals = 18;
  uint256 public totalSupply = 1000000;

  mapping(address => uint256) public balanceOf;
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  constructor() public {
    balanceOf[msg.sender] = totalSupply;
  }

  function transfer(address _to, uint256 _value) public {
    require(balanceOf[msg.sender] >= _value && _value > 0);
    balanceOf[msg.sender] -= _value;
    balanceOf[_to] += _value;
    emit Transfer(msg.sender, _to, _value);
  }
}

Bu kod, “MyCoin” adlı bir token oluşturur. Tokenin sembolü “MCN” ve decimal değeri 18’dir. Ayrıca, maximum arz miktarı 1000000 olarak belirlenmiştir. Transfer metodu sayesinde tokenlerin transfer edilmesi işlemi gerçekleştirilir ve Transfer eventi ile transfer işlemi gerçekleştikten sonra olay olarak kaydedilir.

Bu smart contract’ı yazdıktan sonra, Ethereum blockchain üzerinde bir adres oluşturmanız ve bu adrese smart contract’ı deploy etmeniz gerekir. Bu işlemler için bir çok araçlar mevcuttur. Örneğin Remix, Truffle gibi. Bu araçlar kullanarak smart contract’ınızı deploy edebilirsiniz ve tokenleriniz oluşmuş olacaktır.

Daha ileriki bir yazımızda remix ide ile bu kodun publish edilmesini paylaşacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir